Sistem OmniCon pH & ORP & Ozon

60x120 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde

OmniCon pH ORP Ozon

Pislik tutucu ön filtre

Elektrot akış hücresi

Giriş-çıkış rekorları (6x8 mm) ve numune alma vanası

Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı

pH ve ORP elektrodu

0-2 ppm ion selective ozon elektrodu

Modeller

Stok Kodu Model Açıklama
SiSTEM OMNICON PH ORP OZON Kontrol Sistemi OmniCon pH - Redox - Ozon