WL SPİN HASSAS SU ANALİZ CİHAZI

WL SPİN HASSAS SU ANALİZ CİHAZI

  • Tek Seferde 9 parametreyi birden ölçebilme.
  • Çok Kolay Olduğu İçin Herkes Kullanabilir!
  • Sadece Diski Numune İle Doldurun ve Döndürün!
  • Tüm Parametre sonuçlarını 60 saniye içinde alın.
  • Hassasiyeti Yüksek Sonuçlar
  • Kullanıma Hazır Ölçülmüş Reaktifer
Stok Kodu Model Açıklama
610 109 41 WL SPİN 9 Parametre Fotometrik Ölçüm Cihazı
610 109 42 WL SPİN KLOR DİSKİ 100 LÜ  
TEST FAKTÖRÜ / TEST FACTOR ARALIK PPM / RANGE PPM
Serbest Klor DPD / Free Chlorine 0-15.0 ppm
Toplam Klor DPD / Total Chlorine 0-15.0 ppm
Brom DPD / Bromine 0-33.0 ppm
pH 6.3-8.6
Kalsiyum Sertlik / Calcium Hardness 0-1200 ppm
Toplam Alkalinite / Total Alkalinity 0-250 ppm
Siyanürik Asit / Cyanuric Acid 5-150 ppm
Bakır / Copper 0-3.0 ppm
Demir / Iron 0-3.0 ppm