SMART 3 COLORİMETER

SMART 3 COLORİMETER  Fotometrik  Ölçüm Cihazı

 • Kompakt SMART3 Kolorimetre sahada ve laboratuvar ortamında su analizi yapmak için idealdir.
 • Kullanımı kolay yazılımı ile reaktif sistemler için 75 önceden programlanmış test faktörülerini analiz etmenizi sağlar.
 • Reaksiyona örnek her zaman otomatik olarak birden fazla
 • LED optik sistemi seçilir ve test sonucu büyük, arkadan aydınlatmalı ekranda gösterilir.
 • Optimum dalga boyunda taranır.
 • Ayrıca özel reaktif sistemleri ile analiz için 25 ek kalibrasyonlar kadar girme seçeneği vardır.
 • Deney faktörleri değiştirerek test ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir zamanda değiştirilebilir üç dizileri herhangi düzenlenebilir.
 • 500 seferlik veri kaydetme hafızası vardır.

 

Özellikler

 • IP67 Su geçirmez
 • Geniş grafik sıvı kristal ekran
 • Basit, menü güdümlü operasyonu
 • Alfabetik test seçimi
 • Önceden programlanmış testleri
 • Lityum iyon şarj edilebilir pil ya da bilgisayar / duvar adaptörü
 • 500 veriye kadar hafıza
 • 25 Kullanıcı testleri
 • Aydınlatmalı ekran
 • Otomatik kapanma
 • USB bağlantı noktası
 • Avrupa CE işareti
Stok Kodu Model Açıklama
610 109 31 SMART 3 COLORİMETER 75  Parametre Fotometrik Ölçüm Cihazı
TEST FAKTÖRÜ
TEST FACTOR
ARALIK PPM
RANGE PPM
SIPARİŞ KODU
ORDER CODE
AlkalinityUDV/Alkalinite UDV 0-200 4318-J
Alüminyum / Aluminum 0.00-0.30 3641-01-SC
Amonyak Azot – LR (Tatlı Su) /
Ammonia Nitrogen – LR (Fresh Water)
0.00-1.00 3659-01-SC
Amonyak Azot – LR (Tuzlu Su) /
Ammonia Nitrogen – LR (Salt Water)
0.00-1.00 3659-01-SC
Amonyak Azot HR / Ammonia Nitrogen HR 0.00-4.00 3642-SC
Benzotriazol / Benzotriazole 1.0-30.0 4047
Biguanid / Biquanide 7-70 4044
BoratUDV/Borate UDV 0.00-80.00 4322-J
Bor / Boron 0.00-0.80 4868
Brom LR / Bromine LR 0.00-9.00 3643-SC
BromUDV/Bromine UDV 0.0-20.0 4311-J
Kadmiyum / Cadmium 0.00-1.00 4017-01
Karbonhidrat / Carbohydrazide 0.000-0.900 4857
Klorür Test Tablet / Chloride TesTab 0.0-30.0 3693-SC
Klorür (Serbest & Toplam) /
Chlorine (Free & Total)
0.00-4.00 3643-SC
SerbestKlorUDV/Chlorine Free UDV 0.00-10.00 4311-J
Klor Likit DPD / Chlorine Liquid DPD 0.00-4.00 4859
ToplamKlorUDV/Chlorine Total UDV 0.00-10.00 4312-J
Klor Dioksit / Chlorine Dioxide 0.00-8.00 3644-SC
Krom Hekzavalan / Chromium Hexavalent 0.00-1.00 3645-SC
Krom / Chromium ( Total, Hex & Trivalent) 0.00-1.00 3698-SC
Kobalt / Cobalt 0.00-2.00 4851
KOI LR Civa İçerir / COD LR with Mercury* 0-150 0075-SC
KOI LR Civa içermez / COD LR without Mercury* 0-150 0072-SC
KOI SR Civa içerir / COD SR with Mercury* 0-1500 0076-SC
KOI SR Civa içermez /
COD SR without Mercury*
0-1500 0073-SC
KOI HR Civa içerir / COD HR with Mercury* 0-15,000 0077-SC
KOI HR Civa içermez /
COD HR without Mercury*
0-15,000 0074-SC
Renk / Color 0-1000 NA
Bakır  / Copper BCA 0.00-3.50 3640-SC
Bakır / Copper Cuprizone 0.00-2.00 4023
Bakır / Copper DDC 0.00-7.00 3646-SC
Bakır/CopperUDV 0.0-4.0 4314-J
Siyanür / Cyanide 0.00-0.50 3660-SC
Siyanürik Asit / Cyanuric Acid 5-200 3661-01-SC
SiyanürikAsit/CyanuricAcidUDV 5-150 4313-J
DEHA / DEHA 0.000-0.700 4857
ÇözünmüşOksijen/DissolvedOxygen(DO) 0.0-10.0 3688-SC
Eritorbik Asit / Erythorbic Acid 0.00-3.00 4857
Florür / Fluoride 0.00-2.00 3647-02

 

 

TEST FAKTÖRÜ
TEST FACTOR
ARALIK PPM
RANGE PPM
SIPARİŞ KODU
ORDER CODE
ToplamSertlikUDV/Hardness(Total)UDV 0-450 4309-J
Hidrazin / Hydrazine 0.00-1.00 3656-01-SC
Hidrojen Peroksit LR / Hydrogen Peroxide LR 0.00-1.50 3662-SC
Hidrojen Peroksit HR / Hydrogen Peroxide HR 0.0-80.0 4045-01
Hidrojen Peroksit Şok / Hydrogen Peroxide
Shock
0-300 4045
Hidrokinon/Hydroquinone 0.00-2.00 4857
İyot / Iodine 0.00-14.00 3643-SC
Demir / Iron 0.00-6.00 3648-SC
DemirUDV/IronUDV 0.00-10.00 4315-H
Demir Fenantrolin / Iron Phenanthroline 0.00-5.00 3668-01-SC
Kurşun / Lead 0.00-5.00 4031
Manganez LR / Manganese LR 0.00-0.70 3658-01-SC
Manganez HR / Manganese HR 0.0-15.0 3669-SC
Civa / Mercury 0.00-1.50 4861
Metiletilketoksin / Methylethylketoxime 0.00-3.00 4857
Molibden HR / Molybdenum HR 0.0-50.0 3699-03-SC
Nikel/Nickel 0.00-8.00 3663-SC
NitratAzotLR/NitrateNitrogenLR 0.00-3.00 3649-SC
NitratTestTablet/NitrateTesTab 0-60 3689-SC
NitritAzotLR/NitriteNitrogenLR 0.00-0.80 3650-SC
AzotToplam/Nitrogen,Total* 3-25 mg/L 4026
Ozon / Ozone 0.00-3.00 4881
Ozon LR / Ozone LR 0.00-0.40 3651-SC
Ozon HR / Ozone HR 0.00-2.50 3651-SC
pH CPR 5.0-6.8 3700-01-SC
pH PR 6.6-8.4 3700-01-SC
pH TB 8.0-9.6 3700-01-SC
Fenol / Phenol 0.00-6.00 3652-SC
Fosfat LR / Phosphate LR 0.00-3.00 3653-SC
Fosfat HR / Phosphate HR 0.0-70.0 3655-SC
Fosfat ppb / Phosphate, ppb 0-3000 ppb 3653-SC
Fosfor LR / Phosphorus, Total LR* 0.00-3.50 4024-01
Fosfor HR / Phosphorus, Total HR* 0.0-70.0 4025-01
Potasyum / Potassium 0.0-10.0 3639-SC
Silika LR / Silica LR 0.0-4.0 3664-SC
Silika HR / Silica HR 0.0-75.0 3687-SC
Sülfar HR / Sulfate HR 0-100 3665-SC
Sülfit LR / Sulfide LR 0.00-1.50 3654-02-SC
Yüzey Aktif Madde / Surfactants 0.00-8.00 4876
Tanen / Tannin 0.0-10.0 3666-01-SC
Tolitriazol / Tolytriazole 0.0-30.0 4047
Bulanıklık / Turbidity 0-500FTU NA
ÇinkoLR/ZincLR 0.00-3.00 3667-SC

 

* COD Isıtıcı Blok gerekir.

* Requires COD Heater Block.